Έναρξη σχολικού έτους στο Κεστεκίδειο Ελληνικό σχολείο Βρυξελλών

Τον Αγιασμό για την έναρξη του νέου σχολικού έτους στο Κεστεκίδειο Ελληνικό σχολείο των Βρυξελλών τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου

Περισσότερα

Έγκριση εφαρμογής της δράσης «Σύμβουλος Καθηγητής» στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Βρυξελλών και αναγνώρισή της ως Καλής Πρακτικής για το σχολικό έτος 2019-2020

Εγκρίνεται η εφαρμογή της δράσης «Σύμβουλος Καθηγητής» στο Ελληνικό Γυμνάσιο-ΛύκειοΒρυξελλών και την αναγνώρισή της ως Καλής Πρακτικής, προκειμένου να γίνει

Περισσότερα

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καθώς και για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η με αριθ. πρωτ. Φ.337/41/197539/Σ.2797/08-05-2020 εγκύκλιος του ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: 6ΔΟΡ6-ΓΓΑ) εγκύκλιος

Περισσότερα

Συνέχιση της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο Βρυξελλών

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 αρθ.2παρ.2 (ΦΕΚ 1699/Β΄/5-5-2020)  κατά την οποία “οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να

Περισσότερα

Μια νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία για τα παιδιά των ομογενών

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με Simon Fraser University,  Stavros Niarchos Foundation –Centre for Hellenic Studies, Vancouver Canada  και με

Περισσότερα

Τροποποίηση της Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1

Τροποποίηση της Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του

Περισσότερα

Ασύγχρονη εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση

Παρατίθενται παρακάτω μερικά βίντεο και σύνδεσμοι που μπορούν να υποστηρίξουν το έργο σας.  Εκπαιδευτικό βίντεο για συναδέλφους εκπαιδευτικούς προκειμένου να

Περισσότερα