Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κατσανιώτη Ανδρέα στις Βρυξελλες

Την Τρίτη 22 Μαρτίου με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τον Απόδημο ελληνισμό κου Κατσανιώτη Ανδρέα στις Βρυξέλλες, οργανώθηκε από την Ελληνική  Πρεσβεία συνάντηση στην πρεσβευτική κατοικία με εκπροσώπους τοπικών ελληνικών φορέων. Στη συνάντηση παραβρέθηκε η επικεφαλής του Συντονιστικού Γραφείου Βρυξελλών κ. Φωτεινή Κολλάρα η οποία είχε την ευκαιρία  να συζητήσει με το Υπουργό τα θέματα που απασχολούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση γενικότερα στις 10 χώρες ευθύνης του Γραφείου και ειδικότερα στο Βέλγιο. Διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ότι το θέμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του ελληνικού πολιτισμού είναι το κυρίαρχο θέμα που απασχολεί την ελληνική Διασπορά, όπως τονίστηκε και από τον Υπουργό αλλά και όλους τους παρόντες.

Ο Υπουργός άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις προτάσεις μας σχετικά με τη ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, την προσπάθεια διάδοσής της στο εξωτερικό, καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης  των ελληνόπουλων της διασποράς με την Εστία, μέσα από εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα. Ήταν μια πετυχημένη πρωτοβουλία της Ελληνικής Πρεσβείας που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από όλους τους συμμετέχοντες στα πλαίσια της οποίας συμφωνήθηκε η συνδυασμένη δράση για την προώθηση όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους Έλληνες του Βελγίου.