ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Βρυξελλών, στα πλαίσια της παροχής βοήθειας και συμπαράστασης προς τον δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο λαό της Ουκρανίας, ανακοινώνει ότι δέχεται για φοίτηση μαθητές πρόσφυγες από την Ουκρανία στα τμήματα ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν στις χώρες της αρμοδιότητάς του (Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Μάλτα).

Οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στα τμήματα αυτά είναι ευπρόσδεκτοι ακόμα και αν δεν μιλούν ελληνικά και εντάσσονται στο αντίστοιχο επίπεδο γλωσσομάθειας μετά από τη σχετική αξιολόγηση που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς της εκάστοτε σχολικής μονάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών +32 25455519 και +32 25455520 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grsev@sch.gr