Αγιασμός Σχολικού Έτους 2019-20

Η τελετή του αγιασμού στο αμιγές Νηπιαγωγείο, Δημοτικό & Γυμνάσιο-Λύκειο Βρυξελλών με την έναρξη του σχ. έτους 2019-2020.

 2. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κάτω Χωρών κ. Αθηναγόρας τελεί την τελετή του αγιασμού.

1. Πανοραμική άποψη της τελετής του αγιασμού στο αμιγές Σχολείο Βρυξελλών με την έναρξη του σχ. έτους 2019-2020.

2. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κάτω Χωρών κ. Αθηναγόρας τελεί την τελετή του αγιασμού.

3. Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Θ. Διαλεκτόπουλος και η Διευθύντρια του Γυμνασίου-Λυκείου κ. Χ. Σαβοπούλου στην τελετή του αγιασμού.

4. Η Διευθύντρια του Γυμνασίου-Λυκείου κ. Χ. Σαβοπούλου, ο Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Θ. Διαλεκτόπουλος και η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου κ. Ε. Κατόπη στην τελετή του αγιασμού.

5. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κάτω Χωρών κ. Αθηναγόρας, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί του αμιγούς Δημοτικού & Γυμνασίου-Λυκείου Βρυξελλών μετά την τελετή του αγιασμού.

5. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κάτω Χωρών κ. Αθηναγόρας, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί του αμιγούς Δημοτικού & Γυμνασίου-Λυκείου Βρυξελλών μετά την τελετή του αγιασμού.