Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του Βελγίου από το Συντονιστή Εκπαίδευσης

Επιμόρφωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης στο Βέλγιο από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις στην Ελλάδα (11-10-2019).