Επιμόρφωση για την αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας με το “εκπαιδευτικό δράμα” (19-11-2019)

Μια καινοτόμα δράση αντιμετώπισης και διαχείρισης της σχολικής βίας και των φαινομένων ρατσισμού έλαβε χώρα στο Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών με ακροατές τους Έλληνες εκπαιδευτικούς του Βελγίου. Αφού ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Θ. Διαλεκτόπουλος ανέλυσε διεξοδικά το φαινόμενο και παρουσίασε τις παιδαγωγικές του διαστάσεις εισηγήθηκε το “εκπαιδευτικό δράμα” για την αντιμετώπιση της βίας. Η εμπλοκή στις υποθετικές καταστάσεις του δράματος και η αναζήτηση, μέσα από τη βίωση των ρόλων, εφικτών λύσεων δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αποκολληθεί από την πραγματικότητα και να δημιουργεί εκ του ασφαλούς, χωρίς να υπάρχουν πραγματικές συνθήκες. Ερευνάται έτσι αποτελεσματικά η πηγή του προβλήματος και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της βίας. Με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών προχωρήσαμε σε δραματοποίηση ρόλων σε ένα πεδίο όπου ανακαλύπτεται ο τρόπος σκέψης των θυμάτων και των θυτών, στάσεις υποβάλλονται σε κριτική, προβάρονται αλλαγές και δοκιμάζονται θεωρίες και ιδεολογίες στην πράξη σε “πρόβες ζωής”.