ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ O.L.C. «Ouverture Langue et Cultures» (29-11-2019)

Το Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα O.L.C. “Ouverture Langue et Cultures” (Εισαγωγή στη Γλώσσα και τον Πολιτισμό) είναι αποτέλεσμα μιας διμερούς συμφωνίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Γαλλόφωνης Κοινότητας του Βελγίου από το 2012, όπου στο σχολικό πρόγραμμα επιλεγμένων βελγικών σχολικών μονάδων πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για βέλγους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από Έλληνες εκπαιδευτικούς του Γραφείου Συντονιστή  Εκπαίδευσης Βρυξελλών. Στο πρόγραμμα O.L.C. συμμετέχουν συνολικά έντεκα χώρες. Στόχος του Προγράμματος είναι η γνωριμία των Βέλγων μαθητών με άλλες γλώσσες και πολιτισμούς.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς έγινε συνάντηση των Ελλήνων εκπαιδευτικών στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και δόθηκαν στόχοι και κατευθύνσεις ενόψει της υλοποίησης του Προγράμματος. Στις 29 Νοεμβρίου 2019 το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλόφωνης Κοινότητας οργάνωσε συνάντηση των εκπροσώπων όλων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα χωρών στον επιβλητικό χώρο του BOZAR. Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλόφωνης Κοινότητας του Βελγίου, εκπρόσωπο του διεθνούς καλλιτεχνικού φεστιβάλ EUROPALIA, που φέτος αναδεικνύει την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρουμανίας και την κ. Πρέσβη της Ρουμανίας. Ακολούθησε ξενάγηση στην έκθεση του Ρουμάνου γλύπτη Constantin Brancusi που φιλοξενείται στο BOZAR. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γεύμα.