Βίντεο του Δημοτικού Σχολείου Βρυξελλών (Κεστεκίδειο) για την επετειο της 25ης Μαρτίου

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο που δημιουργήθηκε από το Κεστεκίδειο Δημοτικό Σχολέιο Βρυξελλών, για την επέτειο των 200 ετών της ελληνικής επανάστασης του 1821.