Εκπαιδευτικές δράσεις στα νηπιαγωγεία των ΤΕΓ Παρισιού και περιχώρων

Το μεράκι και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών προσφέρουν στους/ις μαθητές/τριες τους αυξημένες ευκαιρίες για εμπλοκή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Με χαρά παραθέτουμε δείγμα των εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τη νηπιαγωγό στα ΤΕΓ του Παρισιού και περιχώρων.

Συγχαίρουμε την εκπαιδευτικό για τις δημιουργικές δραστηριότητες που ολοκλήρωσε με τους/ις μαθητές/τριες της διαμορφώνοντας ένα ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και διευκολύνει τη μαθησιακή προσπάθεια προσέγγισης της ελληνικής γλώσσας.

Μπορείτε να δείτε τις δράσεις στους παρακάτω συνδέσμους.

  1. Η αλφαβήτα των Χριστουγέννων – https://calendar.myadvent.net/?id=50c9da523c9ba0725cdea1b17625982c
  2. Η επέτειος της 17 Νοέμβρη – https://sway.office.com/IL9eOOoMSG97xK2g?ref=Link