Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της επιδημίας CoVid-19 στις ελληνικές εκπαιδευτικές μονάδες των χωρών αρμοδιότητας του Γ.Σ.Ε. Βρυξελλών.

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο. 

http://gsebxl.europe.sch.gr/images/COVID19.pdf

Αφήστε μια απάντηση