Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Νίκαιας, Κυανής Ακτής και Περιχώρων

Προς ενημέρωσή σας, αναρτάται η Υποργική Απόφαση αναγνώρισης του τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Νίκαιας, Κυανής Ακτής και Περιχώρων, με φορέα

Περισσότερα

Εισαγωγή αλλοδαπών, αλλογενών και Ελλήνων του Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια εκπαίδεση

Προκειμένου να έχετε έγκαιρη πληροφόρηση απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, σε ότι αφορά την εισαγωγή αλλοδαπών,

Περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο ΦΕΚ 2449 Β’ η με αριθμ. Φ.153/66380/Α5/8-6-2021 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της

Περισσότερα