Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση 4ήμερης εκπαιδευτικής σχολικής εκδρομής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Λυκείου του ελληνικού Γυμνασίου Βρυξελλών στο Παρίσι από 27 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2022 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)