Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2022 – Έναρξη εγγραφών

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2022

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Οι οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς για την περίοδο Ιανουαρίου 2022 – Μαΐου 2022, είναι οι παρακάτω:

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή και την απαιτούμενη διαδικασία για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις μπορείτε να δείτε στην ιστοδελίδα https://www.greek-language.gr/certification/index.html