ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OLC

Σήμερα Πέμπτη 21-4-2022 έγινε η συνάντηση των εκπροσώπων των χωρών που μετέχουν στο πρόγραμμα OLC “Ouverture aux Langues et aux Cultures” στη Διεύθυνση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Γαλλόφωνης Κοινότητας του Βελγίου. Συζητήθηκαν θέματα και προτάσεις βελτίωσης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά.

Στα πλαίσια της συνεργασίας της Γαλλόφωνης Κοινότητας του Βελγίου και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα σχολεία που το επιθυμούν μπορούν να προτείνουν μαθήματα «Γνωριμίας με τις Γλώσσες και τους Πολιτισμούς» στους μαθητές τους νηπιακής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μαθήματα προσφέρονται από Έλληνες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εντός των σχολείων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης της Γαλλόφωνης Κοινότητας. Η Ελλάδα μετέχει στο πρόγραμμα από το 1997.