Επίσκεψη στο Τ.Ε.Γ. Singelijn

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Συντονίστριας κ. Φωτεινής Κολλάρα στο ΤΕΓ Singelijn, για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με θέματα που αφορούν το σχολείο.

Οι κ. Κολλάρα συνάντησε και συνομίλησε με τους εκπαιδευτικούς κ. Δημόπουλο Κώστα, Μπασματζίδου Μαρία, Μαλαματή Παρασκευή, Σιδερά Ιουλία, Πλουμή Κωνσταντίνα, τους εκπρόσωπους του συλλόγου γονέων κ. Νίκο Ανδριόπουλο και Γιώργο Διβάρη και ιδίως με τους/τις μαθητές/τριες, αφού παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού προγράμματος.

Ανταλλάξαμε ιδέες για δράσεις, συνεργασίες και εκδηλώσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και θα κάνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού ακόμα πιο ελκυστικά για τους μαθητές μας.

Στο ΤΕΓ φοιτούν συνολικά 55  μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη βάση ενός εξάωρου εβδομαδιαίου προγράμματος. Οι αποσπασμένοι Έλληνες εκπαιδευτικοί πλαισιώνουν και υποστηρίζουν με ζήλο, και αποτελεσματικότητα την ελληνόγλωσση εκπαίδευση κομίζοντας την μακρόχρονη εμπειρία τους στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά χαρακτηρίζεται από μια σαφή διαπολιτισμική διάσταση. Οι διδακτικές προσεγγίσεις είναι εξόχως μαθητοκεντρικές, όπου ο/η μαθητής/τρια και οι δικές του/της κοινωνικο-πολιτισμικές προσλαμβάνουσες αποτελούν την αφετηρία. Οι πολλοί μικτοί γάμοι, η απόσταση από την πρώτη γενιά μετανάστευσης, η κοινωνικοποίηση και εν τέλει, η μελλοντική ζωή σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα καθιστούν αναγκαίο να προτείνεται μια ελληνικότητα που θα βρίσκεται σε δημιουργική αλληλεπίδραση με την άλλη ταυτότητα του παιδιού, με στόχο τον πολιτισμικό εμπλουτισμό.