Βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Βέλγιο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Βέλγιο με θέμα:

«Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην τάξη ως εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία»

Οι εντυπώσεις των εκπαιδευτικών από το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου (διάδραση, συνεργατικότητα, καινοτομία) άριστες.

Ευχαριστούμε τις εκπαιδευτικούς / εμψυχώτριες

Βάλια Λουτριανάκη και Δήμητρα Καραγιάννη πρόεδρο και μέλος αντίστοιχα της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση οι οποίες δρουν ακούραστα και εθελοντικά.

Υποσχόμαστε ότι το σεμινάριο θα επαναληφθεί τον Σεπτέμβριο ώστε να έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της διοικητικής αρμοδιότητας του Γραφείου Βρυξελλών.