Εκπαιδευτικές δράσεις των Τ.Ε.Γ Άντερλεχτ και Γάνδης

Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας απονεμήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης eTwinning σε δύο έργα που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2021-22 στα ΤΕΓ Άντερλεχτ και Γάνδης.

Το eTwinning έργο «Μελισσό-Κοσμος» υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Α’ τάξης του περσινού τμήματος του ΤΕΓ Άντερλεχτ της Τετάρτης σε συνεργασία με τους μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης και τις εκπαιδευτικούς Αγγελική Κουγιουρούκη και Ναταλία Τζίτζη. Το έργο στόχευε στην εκμάθηση της ελληνικής ως μητρικής και ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας μέσα από την υλοποίηση κατάλληλα σχεδιασμένων συνεργατικών δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές να διερευνήσουν το ρόλο και τη σημασία της μέλισσας μέσα από την επιστήμη και την τέχνη.

Το eTwinning έργο «I_LIKE “An Inclusive Library for Inclusive Kids from Europe” υλοποιήθηκε από τους μαθητές των α2-β1-β2 επιπέδων του ΤΕΓ Γάνδης σε συνεργασία με τους μαθητές του ICS 3 di Chieti της Ιταλίας και τις εκπαιδευτικούς Αγγελική Κουγιουρούκη και Marina Screpanti. Το έργο στόχευε στη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης με 5 βιβλία δημιουργημένα από τους μαθητές, εστιασμένα στη συμπερίληψη και γραμμένα με 5 διαφορετικές τεχνικές δημιουργικής γραφής. Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε επίσης αντικείμενο πιλοτικής εφαρμογής Action Research στο πλαίσιο του μαθήματος: “Teachers as Researchers: Improving Classroom Practice through Action Researce”  εστιασμένο στην κινητοποίηση των μαθητών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσα από την αλληλεπίδραση και τις συνεργατικές δράσεις με άλλους μαθητές.

Θερμά συγχαρητήρια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς!