Συνέχιση της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο Βρυξελλών

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 αρθ.2παρ.2 (ΦΕΚ 1699/Β΄/5-5-2020)  κατά την οποία “οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν την παράταση απαγόρευσης λειτουργίας ή την επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως λοιπών εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε χώρα” και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις ανακοινώσεις του βελγικού κράτους αναφορικά με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της χώρας και τα ειδικά μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να ισχύσουν, 

β) Το γεγονός ότι το Βέλγιο αποτελεί την πρώτη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό θυμάτων  από τον COVID-19 αναλογικά με τον πληθυσμό του,

γ) Την κτηριοδομική κατάσταση του Κεστικιδείου Σχολείου με τον αριθμό και τις διαστάσεις των αιθουσών, τους διαδρόμους και τις τουαλέτες, τον επαρκή αερισμό των χώρων, την χωροταξική κατανομή των μαθητών κλπ.,

δ) Τον προστατευτικό εξοπλισμό για μαθητές και εκπαιδευτικούς και τη σχολαστική απολύμανση των χώρων,

ε) Την προσέλευση των μαθητών και εκπαιδευτικών στο Σχολείο από διαφορετικούς Δήμους της ευρύτερης περιοχής Βρυξελλών ή/και από άλλες πόλεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

στ) Το γεγονός ότι το Κεστικίδειο κτήριο διατίθεται από την Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και σε εξωσχολικούς φορείς για διεξαγωγή μαθημάτων κάποια απογεύματα στη διάρκεια της εβδομάδας,

ζ) Εκθέσεις των Συλλόγων διδασκόντων του Σχολείου (Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου) που εκφράζουν επίσης τις επιφυλάξεις και τον προβληματισμό των μελών τους στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του Σχολείου, δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης,

η) Την θετική αποτίμηση του προσφερόμενου διδακτικού έργου από την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία και την κάλυψη της διδακτέας ύλης σε όλα τα μαθήματα,

θ) Την κάλυψη της διδακτέας ύλη της Γ’ Λυκείου (μετά την περικοπή της εξεταστέας ύλης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις),

ι) Έκθεση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου που εκφράζει τις επιφυλάξεις και τον προβληματισμό των μελών του στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του σχολείου, δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης,

αφού θέσαμε το θέμα υπόψη του πρέσβη της Ελλάδας στο Βέλγιο κ. Δ. Καλαμβρέζου, έχοντας ως κύρια μέριμνα τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών του Ελληνικού Σχολείου Βρυξελλών, αποφασίζουμε την συνέχιση της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας, μέχρι νεωτέρας.

Ο Αν Συντονιστής Εκπαίδευσης

Δρ. Αθανάσιος Διαλεκτόπουλος