Επίσκεψη στο Τ.Ε.Γ. Midi

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεων στα Τ.Ε.Γ. της διοικητικής ευθύνης του Σ.Γ.Ε. Βρυξελλών , η Συντονίστρια επισκέφτηκε το Τ.Ε.Γ. Midi το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021. Συναντήθηκε με τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου στο γνώριμο και οικείο γι’ αυτήν περιβάλλον όπου είχε γόνιμο διάλογο.

Το Τ.Ε.Γ. Midi, το παλαιότερο ελληνικό σχολείο που λειτουργεί στις Βρυξέλλες από το 1977 , στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών, δωρεά της οικογένειας Λ. Κεστεκίδη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι το μοναδικό Τ.Ε.Γ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες, με εγγεγραμμένους 50 μαθητές και λειτουργεί κάθε Τετάρτη και Σάββατο.