Μάλτα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣEMAIL – ΤΗΛΕΦΩΝΟΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΕΓ ΜΑΛΤΑΣSt. George Hellenic Language School of Malta.
83, Merchants Str.
VLT1177 Valletta – Malta
Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Φελεσακηςteg.malta@gmail.com

mail@teg-malta.europe.sch.gr

+356 99698809