Έγκριση εφαρμογής της δράσης «Σύμβουλος Καθηγητής» στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Βρυξελλών και αναγνώρισή της ως Καλής Πρακτικής για το σχολικό έτος 2019-2020

Εγκρίνεται η εφαρμογή της δράσης «Σύμβουλος Καθηγητής» στο Ελληνικό Γυμνάσιο-ΛύκειοΒρυξελλών και την αναγνώρισή της ως Καλής Πρακτικής, προκειμένου να γίνει

Περισσότερα

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καθώς και για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η με αριθ. πρωτ. Φ.337/41/197539/Σ.2797/08-05-2020 εγκύκλιος του ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: 6ΔΟΡ6-ΓΓΑ) εγκύκλιος

Περισσότερα