Εγγραφή – Σεμινάριο

Φόρμα συμμετοχής στο βιωματικό  σεμινάριο – εργαστήριο που διοργανώνει το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης  Βρυξελλών σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση