ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Βιογραφικό σημείωμα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Rue des Petits Carmes 6,
1000 Bruxelles,
Belgique


Tηλ: 0032-2-5455518

Tηλ: 0032-2-5455519

Tηλ: 0032-2-5455520

Tηλ: 0032-2-5455521

email: grsev@sch.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ