Πορτογαλία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΥΠΕΥΘΥΝΟΣE-MAIL
ΤΕΓ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ Escola Secundária e Técnica do Restelo
R. Antão Gonçalves, 1400-015 Lisboa
Tel. geral: 21 301 6528
Παπαδοπούλου Ελισάβετmail@teg-lisbon.europe.sch.gr