Συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς των Τ.Ε.Γ Ζυρίχης (6-8 Φεβρουαρίου 2020)

Ο Συντονιστής εκπαίδευσης Βρυξελλών είχε τριήμερη επίσκεψη στη Ζυρίχη για θέματα λειτουργίας των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας στην Ελβετία. Έλαβε χώρα συνάντηση με εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπροσώπους συλλόγων γονέων των Τ.Ε.Γ και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Έλληνας Πρόξενος της Ζυρίχης και εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας της Βέρνης. Μετά τις προτάσεις που κατατέθηκαν και τις οδηγίες που δόθηκαν ευελπιστούμε πως το έργο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελβετία θα συνεχιστεί απρόσκοπτα με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.