Μια Μουσική Συνάντηση – 22 Νοεμβρίου 2018, 19.00 μ.μ.

Η «Χορτωδία» και η «Ελληνική Χορωδία Βρυξελλών» παρουσιάζουν ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο Ελλάδα…

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Σουηδή Ευρωβουλευτής Cecilia Wikström.

Διοργάνωση:    Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών – Κεστεκίδειο

                         Σύλλογος Γονέων Ελληνικού Σχολείου

Τόπος Εκδήλωσης: Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών – Κεστεκίδειο, RueJosephClaes 91, 1060, St. Gilles     

Είσοδος 5 ευρώ

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για αγορά μουσικών οργάνων κι εξοπλισμό για το Ελληνικό Σχολείο.