Επισκέψεις στα τμήματα OLC

Ολοκληρώθηκε η σειρά επισκέψεων στα τμήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του προγράμματος OLC “Ouverture aux Langues et aux Cultures”. Μαζί με τους εκπροσώπους της Διεύθυνση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Γαλλόφωνης Κοινότητας του Βελγίου παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που προσφέρονται από Έλληνες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εντός των σχολείων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η Ελλάδα μετέχει στο πρόγραμμα από το 2001. Φέτος πρόκειται να υπογραφεί η νέα Χάρτα συνεργασίας για το διάστημα 2022-20027. Πέρα από τον πολιτισμικό εμπλουτισμό των Βέλγων μαθητών και τη διάδοση της ελληνικής κουλτούρας και γλώσσας, η συμμετοχή στο πρόγραμμα Ελλήνων εκπαιδευτικών προσφέρει στους ίδιους σημαντικά εφόδια μιας σαφώς διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαιδευτική πράξη. Οι διδακτικές προσεγγίσεις είναι εξόχως μαθητοκεντρικές, όπου ο/η μαθητής/τρια και οι δικές του/της κοινωνικο-πολιτισμικές προσλαμβάνουσες αποτελούν την αφετηρία.