Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Νίκαιας, Κυανής Ακτής και Περιχώρων

Προς ενημέρωσή σας, αναρτάται η Υποργική Απόφαση αναγνώρισης του τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Νίκαιας, Κυανής Ακτής και Περιχώρων, με φορέα την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Νίκαιας-Κυανής -Μονακό.